Teplo

Najosvedčenejšia postupnosť overená praxou

Z hľadiska želaného konečného efektu, ktorým je okrem iného aj finančná úspora musíme zabezpečiť všetky úkony od možnosti ovplyvňovať odber až po prípadné samozásobenie. Jednotlivé kroky teda sú nasledovné.

  1. Rozhodnutie o odbere tepla. Je potrebné si uvedomiť, či chcete ďalej odoberať teplo z centrálneho zdroja, alebo pôjdete cestou vlastnej kotolne.
  2. Zriadenie samostatného merania na päte objektu. Spravidla to na svoje náklady vykoná výrobca tepla. Solidárne rozpočítavanie strát viacerých domov na jednom merači je hrobom ušetrených prostriedkov. Bez tohto úkonu všetko šetrenie tepla sú vyhodené prostriedky. Ak budete mať vlastnú kotolňu, bude to nepotrebný úkon.
  3. Hydraulické vyváženie vykurovacej sústavy. Zabezpečí rovnomernú dodávku tepla k odberným miestam, množstvo odberu si potom určí sám vlastník a odmeria v mieste spotreby.
  4. Zriadenie vlastnej kotolne. Ak ste si vybrali túto možnosť v bode 1.
  5. Rozpočítavanie tepla profesionálom ( napríklad ISTA Slovakia )

Do roku 2027 musia byť merače tepla, pomerové rozdeľovače tepla a vodomery na teplú vodu v bytových domoch vybavené diaľkovým odpočtom, aby bolo možné poskytovať informácie o spotrebe užívateľom bytov častejšie ako iba raz ročne vo vyúčtovaní. Najnovšie rádiové merače tepla a vody sa diaľkovo odčítajú prostredníctvom zbernice dát priebežne a úplne automaticky bez nutnosti sprístupnenia bytov. Oproti diaľkovým odpočtom pochôdzkou (tzv. Walk by) je odpočet spoľahlivejší a lacnejší, pretože nie je potrebný výjazd technika k bytovému domu a naviac funkčnosť merania je priebežne monitorovaná. Veľkým benefitom pre vlastníkov a správcov budov je aj online prístup k informáciám o dennej spotrebe, neštandardných spotrebách a únikoch vody, ktoré im pomáhajú lepšie hospodáriť s energiami.

Viac o diaľkovom odpočte a legislatíve nájdete na: www.ista.sk

Bez týchto úkonov je zateplenie objektu absolútne nezmyselné z hľadiska šetrenia teplom. Prejaví sa len jeho stabilizačná úloha pri predĺžení životnosti domu.