Novinky

https://www.poschodoch.sk/Page/Login.aspx

Portál je prevádzkovaný spoločnosťou ANASOFT APR ako služba umožňujúca prístup vlastníkov k údajom o správe ich priestorov a to na základe prideleného mena a hesla a určeného rozsahu prístupu. Systém je prevádzkovaný s maximálnym dôrazom na bezpečnosť dát, najmä osobných údajov a iných citlivých informácií.

Prístup pre bežného vlastníka

Bežný vlastník sa na základe svojho prístupového mena a hesla dozvie základné údaje o svojom priestore.
Zálohový predpis.
Stav svojich platieb.
Iné všeobecné informácie.

Zástupca vlastníkov má prístup naviac

S ohľadom na ochranu osobných údajov a iných citlivých informácií majú zástupcovia rozšírený prístup k ďalším údajom.
Obraty na účtoch domu.
Stav neplatičov a úkony s tým spojené.
Úhrady faktúr.
Iné špeciálne informácie.