Novinky

Sme aktívnym členom občianskeho združenia PODPORA SPRÁVY. Prispievame nielen odbornými znalosťami, ale aj pomocou pri organizácii školení pre správcov a zástupcov vlastníkov. Je len samozrejmosťou, že aj naši kolegovia sa zúčastňujú každoročne doplnkového vzdelávania. Jedným z najlepších podujatí združenia je pre vzdelávanie správcov podujatie s názvom "EFEKTÍVNY SPRÁVCA", na ktorom sa počas takmer 40 prednáškových hodín každý dozvie novinky, utvrdí v poznatkoch a naučí sa nové postupy a metódy výkonu správy. 

Odporúčame si pozrieť aj video z podujatia TU