Ponuka na výkon správy

Vážení vlastníci bytov, nebytových priestorov, garáží, garážových státi, polyfunkčných objektov, novostavieb, starých domov, developeri. V prípade záujmu si cez kontaktný formulár vyžiadajte našu cenovú ponuku. Radi Vám vypracujeme ponuku na mieru, ktorá presne vystihne potreby a očakávania Vášho domu.

Motivačné fakty

Cieľom našej spoločnosti je prinášať správu spoľahlivú, odborne erudovanú, najmä však prehľadnú a zrozumiteľnú bežným vlastníkom. Už z jej názvu vyplýva hlavný cieľ spoločnosti. V latinčine slovo Contesta znamená osvedčená. Staviame teda správu na osvedčených hodnotách a základných povinnostiach. K nim potom ponúkame ako pridanú hodnotu všetko to, čo dom potrebuje pre svoj rozvoj. Či už je to ekonomizácia jeho prevádzky alebo celková obnova. Dôraz ale dávame na plnenie základných povinností správcu. Bez nich aj najvzletnejšie sľuby neprinesú to, čo vlastník bytu od správcu očakáva. Platiť koľko je naozaj nutné, dovolať sa keď je to potrebné, dostať to, na čo máte nárok, ovplyvňovať a kontrolovať dianie na dome tak, aby Vám ostal čas na svoju rodinu a záujmy. Ak vlastníci majú záujem o napredovanie objektu, sme pripravení im byť vo všetkom maximálne nápomocní. Od vypracovania zámeru až po realizáciu financovania. Nie však ako náhradu za mesačné prehľady o stave objektu, ani nie za zvláštne príplatky k odmene za správu, ale ako pridanú hodnotu k svojim povinnostiam, protihodnotou ktorej bude spokojný vlastník. Zámerom a základnou filozofiou našej spoločnosti je poskytovať služby, ktoré sú založené na profesionalite, serióznosti, odbornosti a ochote. Odbornosťou, dôverou a serióznym prístupom pri obojstrannej otvorenosti a úprimnosti riešime spoločne potreby a problémy zákazníkov, pričom rešpektujeme aj rozdielne pohľady na vec. Počas dlhoročnej práce v tejto oblasti sme nadobudli veľa skúseností v oblasti výkonu správy budov, údržby a opráv a tiež uplatňovania platnej legislatívy v správe a obnove bytového fondu. Týmito praktickými skúsenosťami sme nápomocní pri riešení každodenných úloh a problémov. Sme pripravení a odhodlaní pozdvihnúť úroveň a kvalitu služieb v oblasti správy a preto pevne veríme, že Vaše rozhodnutie zveriť správu Vášho objektu našej spoločnosti urobíte a bude to správne rozhodnutie, ktoré neskôr nebudete ľutovať.

JUDr. Jozef Štora
konateľ spoločnosti