Plášť budovy a strecha

Najosvedčenejšia postupnosť overená praxou

Z hľadiska želaného konečného efektu, ktorým je okrem iného aj finančná úspora musíme zabezpečiť všetky úkony smerujúce k tejto fáze modernizácie. Bez merania spotreby na päte objektu, bez vyregulovania a termostatizácie je zateplenie len plytvaním peňazí vlastníkov. A strechy sú extra prípad nie len z titulu úniku tepla, ale hlavne z hľadiska obývateľnosti a rýchlosti opotrebenia domu. Tečúca strecha znižuje životnosť radikálne.

  1. Preveriť možnosti v súlade s ochranou pamiatok. Ak je dom v pamiatkovej zóne, a vôbec nemusí byť zároveň pamiatkou, je vhodné pred akýmkoľvek zámerom osloviť Krajský pamiatkový úrad o určenie stanoviska k zámeru obnovy a podmienok prípadnej realizácie. Od 15.12.2015 má KPÚ nové podmienky a v zásade zamieta opravu fasády zateplením.
  2. Zvoliť si spôsob opravy alebo výmeny strechy. Veľmi dôležité je spádovanie a napojenie na strešné zvody. Atiku treba taktiež prispôsobiť budúcemu zatepleniu.
  3. Zvoliť si spôsob zateplenia z pohľadu rozsahu. Je možné zateplenie realizovať po etapách alebo zvoliť len čiastočné zateplenie. Pozor ale na tepelné mosty a nevyvážené tepelnotechnické podmienky budovy.
  4. Zvoliť si materiál a dobrého projektanta. Aby vás po zateplení neprekvapil výsledok termovíznej kontroly, ktorý odhalí vážne chyby v zateplení spôsobujúce úniky tepla.
  5. Zabezpečiť kvalitný dozor pri stavbe. Zámena materiálu a iné nekalé praktiky nemusia byť spozorované a následky môžu byť fatálne.
Výber farby je už len vecou dizajnu, aj keď tmavá farbe sa prehrieva, zelená láka hmyz a dokonca v Petržalke pri lese si fasádu pomýlili ďatle so stromom.