Personálne kontakty

Kontakt na konateľa povereného obchodným vedením spoločnosti : 

Peter Mozola

peter.mozola@contesta.sk

 

 

 

Úsek ekonomiky domov

Klientský servis :

klientske@contesta.sk
+421 948 724 560
+421 948 724 561

Odpočty osobomesiacov, meračov a ich poruchy
odpocty@contesta.sk

Reklamácie vyúčtovaní a záloh vrátane úhrad
reklamacie@contesta.sk

Vymáhanie pohľadávok a splátkové kalendáre

pravne@contesta.sk
 

Na úsek ekonomiky domov sa obracajte cez klientský servis v prípade

 • spôsob rozúčtovania
 • správnosť a rozsah vyúčtovania
 • ekonomiku SVB
 • nahlásenie osobomesiacov a meračov
 • zmena zálohového predpisu
 • dohľadanie platieb
 • žiadosť o preplatok a splatenie nedoplatku
 • upomienky a pohľadávky
 • splátkové kalendáre
 • súdne vymáhanie
 • bežné potvrdenia a vyhlásenia

Manažéri správy nehnuteľností

Mgr. Mário Trudman - manažér správy

mario.trudman@contesta.sk
+421 901 724 554

Šimon Pevala - manažér správy
simon.pevala@contesta.sk
+421 901 724 555

Ing. Michal Siloš - manažér správy

michal.silos@contesta.sk
+421 901 724 561

Veronika Neumannová - manažér správy

veronika.neumannova@contesta.sk
+421 901 724 560

Ing. Vladimír Petrus - manažér správy

vladimir.petrus@contesta.sk
+421 901 724 556

Slávka Ležáková - manažér správy

slavka.lezakova@contesta.sk
+421 948 724 676

Na úsek správy nehnuteľností sa obracajte podľa objektu v prípade

 • technických požiadaviek
 • porúch a závad
 • ak si neviete rady s čímkoľvek