Návody

Tu nájdete návody na používanie a ovládanie zariadení, ktoré sa nachádzajú vo vašom byte, priestore alebo v spoločných priestoroch. Ak máte k dispozícii návod, ktorý tu nie je, a pomohol by iným vlastníkom, kontaktujte nás, radi ho zverejníme. Návod môže byť len vo formáte PDF, JPG alebo Office, v slovenskom alebo českom jazyku, výnimočne v inom svetovom jazyku.

Dokumenty na stiahnutie