Niečo o našej spoločnosti

 

Spoločnosť vznikla za účelom udržania kvality správcovských služieb a hlavne prijateľnej výšky odmeny za správu. Jej cieľom je prinášať správu spoľahlivú, odborne erudovanú, najmä však prehľadnú a zrozumiteľnú bežným vlastníkom. Už z jej názvu vyplýva jej hlavný cieľ.         V latinčine slovo Contesta znamená osvedčená, v španielčine znamená odpoveď, v angličtine je contest súťaž. Spoločnosť je odpoveďou na otázku, či môžte mať dobrého správcu. Staviame teda správu na osvedčených hodnotách a základných povinnostiach. K nim potom ponúkame ako pridanú hodnotu všetko, čo dom potrebuje pre svoj rozvoj. Či už je to ekonomizácia jeho prevádzky alebo celková obnova. Dôraz ale dávame na plnenie základných povinností správcu. Bez nich aj najvzletnejšie sľuby neprinesú to, čo vlastník bytu od správcu očakáva.

Platiť koľko je naozaj nutné, dovolať sa keď to je potrebné, dostať to, na čo má nárok a ovplyvňovať a kontrolovať dianie na dome tak, aby mu ostal čas na svoju rodinu a záujmy.

A ak vlastníci majú záujem o napredovanie domu, sme pripravení im byť vo všetkom maximálne nápomocní. Od vypracovania zámeru až po realizáciu financovania. Nie však ako náhradu za mesačné prehľady o stave domu, ani nie za zvláštne príplatky k odmene za správu, ale ako pridanú hodnotu k svojim povinnostiam, protihodnotou ktorej bude spokojný vlastník.

Spoločnosť Contesta bola založená ľuďmi, ktorí dlhodobo pracujú v oblasti správy domov, a ich prvoradým cieľom bolo a je skvalitniť a rozšíriť okruh poskytovaných služieb v tejto oblasti. Zámerom a základnou filozofiou spoločnosti je poskytovať služby, ktoré sú založené na profesionalite, serióznosti, odbornosti a ochote. Toto sú základné piliere a filozofia našej spoločnosti. Taktiež si uvedomujeme chyby, a snažíme sa im vyvarovať, ktoré vznikajú pri správe domov. Najmä, keď správca uprednostňuje kvantitu spravovaných objektov pred kvalitou samotného výkonu správy. Odbornosťou, dôverou a serióznym prístupom pri obojstrannej otvorenosti a úprimnosti riešime spoločné potreby a problémy zákazníkov, pričom rešpektujeme aj rozdielne pohľady na vec. Počas dlhoročnej činnosti sme nadobudli veľa skúseností v oblasti výkonu správy budov, údržby a opráv a tiež uplatňovania platnej legislatívy v správe a obnove bytového fondu. Týmito praktickými skúsenosťami sme nápomocní pri riešení každodenných úloh a problémov. Sme pripravení a odhodlaní pozdvihnúť úroveň a kvalitu služieb v oblasti správy bytového fondu a preto pevne veríme, že Vaše rozhodnutie zveriť správu Vášho objektu spoločnosti Contesta je rozhodnutie správne, ktoré určite nebudete ľutovať.

Spolupráca s nami je správnou voľbou.