Elektrická energia

Najosvedčenejšia postupnosť overená praxou

Z hľadiska želaného konečného efektu, ktorým je okrem iného aj finančná úspora musíme zabezpečiť všetky úkony od možnosti ovplyvňovať odber až po prípadné samozásobenie alternatívnymi zdrojmi. Jednotlivé kroky teda sú nasledovné.

  1. Rozhodnutie o dodávateľovi. Dnes je možno vybrať si dodávateľa, ktorý sa odlišuje od štandardného rozsahom služieb alebo inou cenou a tarifnou politikou.
  2. Zriadenie samostatného merania na päte objektu pre druhy spotreby. Niekedy je prekvapivý rozdiel v spotrebe na osvetlenie spoločných priestorov a spotrebe na prevádzke výťahov. Navyše sa bez striktného oddelenia ťažko bilancie úspornosť vykonaných opatrení.
  3. Zváženie a úprava režimu svetelnosti. Výmena svietidiel resp. samotných žiaroviek za úsporné doplnená časovým spínaním, nemožnosťou zapnutia cez deň a rozsvecovaním len potrebných priestorov môže priniesť veľkú úsporu..