Celkový pohľad

Obnova bytového fondu je súbor činností smerujúcich k zlepšeniu komfortu bývania, predĺženiu životnosti bytového domu a v neposlednej rade k ekonomizácii jeho prevádzky. V praxi sa často stretávame so živelnou formou, našou úlohou ale je ukázať ľuďom postupnosť krokov a odôvodniť ich technickými možnosťami a finančným efektom. Taktiež je potrebné si uvedomiť, že modernizácia predstavuje súbor činností ovplyvňujúcich nie len tak často spomínané teplo.

Teplo

Teplo na vykurovanie je najdrahšou komoditou dodávanou vlastníkom bytov. Miera jeho odberu ovplyvňuje na jednej strane komfort bývania a na strane druhej jeho cenu. Nikto by, ani zdarma, nechcel bývať v byte, v ktorom sa vôbec nevykuruje. Nie len že by trpel chladom, ale chlad by podporil aj sekundárne problémy vo forme napríklad plesní. Na strane druhej hospodárnym odberom tepla a jeho efektívnym využitím je možné ušetriť aj viac ako 50 % jeho pôvodne odoberaného množstva.

Voda

Voda studená je ďalšou komoditou, ktorá môže predstavovať vážne nezrovnalosti vo vysporiadaní hospodárenia s ňou. Množstvo jej odberu totižto napríklad ovplyvňuje aj hodnotu tzv. stočného. Čiže sa predpokladá, že každý premrhaný kubík, aj ten neodobraný v skutočnosti, ale len na papieri, odtečie do kanalizácie a ešte aj za neho sa očakáva vaša platba. Preto jedným z krokov je aj osamostatnenie merania. Rozpočítanie spotreby s viacerými domami, navyše ak nie sú u jedného správcu, je založené len na dôvere a poctivosti a to sú pri peniazoch naozaj slabé argumenty. Teplá voda je potom kombináciou problému studenej vody a výroby a odberu tepla.

Elektrická energia

Nie je až tak výraznou komoditou, avšak aj tu je priestor. Na jednej strane je potrebnú uvažovať, koľko vydržia staré hliníkové vedenia, na strane druhej je lepšie sa zamerať na prevádzku svietidiel, čas ich spínania, priestor osvetlenia v závislosti na jeho využitie a v neposlednom rade na alternatívnych dodávateľov.

Plášť budovy a strecha

Predstavuje časť domu, ktorá sa vlastníkov v ich mysliach dotýka najmenej. Z hľadiska ekonomiky domu je to takmer najdôležitejšia jeho súčasť. Z hľadiska tepelných strát, predĺženia celkovej životnosti objektu a s tým spojenej finančnej náročnosti údržby a obnovy. Niektoré objekty ešte majú aj iné stavebné prvky, ktoré je potrebné v rámci tejto témy brať do úvahy. Sú to napríklad schodiská či balkóny so systémovými poruchami.

Alternatívne zdroje

Sú možnosťou pre vlastníkov, ktorí myslia dopredu a majú slušné zdroje príjmov, napríklad príjmy z prenájmov priestorov. Zriadenie solárnych panelov, kotolne, fotovoltaiky a iných je finančne náročné a návratnosť býva značne diskutabilná. Ak však sú peniaze, my takúto myšlienku radi podporíme.