NOVINKY

SMS notifikácia


SMS notifikácia je služba, ktorá vám za naozaj zanedbateľnú sumu zhruba 0,12 € za jednu správu zaistí, že za podmienky Vašej dostupnosti pre prijímanie správ nezabudnete na žiadnu povinnosť, ktorú vo vzťahu k bytu alebo nebytovému priestoru v našej správe máte. Táto služba umožňuje správcovi zasielať na Vaše číslo neobmedzený počet SMS s obsahom podľa dohody. Je predsa logické, že táto služba nesmie byť obťažujúca.

Odporúčaný rozsah pre bežného vlastníka

Konanie schôdze vlastníkov.

Meškanie s úhradou zálohovej platby.

Upozornenie na potrebu vašej prítomnosti z dôvodu plánovaného alebo neplánovaného zásahu vo vašom byte.

Upozornenie na plánované odstávky.

Odporúčaný rozsah pre zástupcov vlastníkov naviac

Oznámenie o potrebe kolaudácie faktúry.

Oznámenie o havárii.

Ďalšie možnosti

Presný rozsah je možné si dohodnúť zmluvne tak, aby táto služba neobťažovala a taktiež finančne nezaťažovala vlastníkov. Základnou podmienkou je tiež ochota sprístupniť správcovi svoje telefónne číslo.