Domovník

Iste poznáte zo svojich skúseností, prípadne starých filmov, domovníkov, ktorí veľmi promptne a najmä zdarma opravili a zabezpečili všetko, čo dom potreboval. Aj my Vám vieme ponúknuť domovníka, ktorý aj u Vás doma zabezpečí množstvo drobných opráv. Naša služba Domovník® je chránená ochrannou známkou a žiadna iná spoločnosť nie je oprávnená poskytnúť službu s názvom domovník.

 

Domovník na čiastočný úväzok

Ak chcete mať k dispozícii svojho domovníka na dome denne, radi Vám poskytneme domovníka na čiastočný úväzok. Je možné ho zabezpečiť nasledovne :

 • 4 hodiny v týždni
 • 1 deň v týždni
 • 4 hodiny každý pracovný deň
 • 8 hodín každý pracovný deň

Služba je platená paušálne, ceny Vám poskytneme na vyžiadanie, sú však nižšie ako súčet subdodávok za celý rozsah prác, ktoré domovníci vykonávajú :

 • drobné zámočnícke práce ( výmena a oprava zámkov, madiel, kľučiek a iné ),
 • drobné tesárske, murárske a obkladačské práce ( oprava omietok, obkladov a dlažieb, spár, skriniek a iné ),
 • drobné inštalatérske práce ( opravy a výmeny batérií, sifónov, opravy vypínačov, výmeny žiaroviek a svetelných zdrojov a iné ),
 • letná údržba ( kosenie trávy, strihanie porastov, okopávanie a mulčovanie a iné ),
 • zimná údržba ( odhrab snehu, rozbíjanie ľadu, posyp a iné ),
 • strojové čistenie garáží,
 • iné podľa potrieb objektu.

Domovník na pravidelnej obhliadke objektu  

Naša spoločnosť sa zaväzuje zmluvne  vykonávať pravidelné bezplatné obhliadky všetkých objektov vo svojej správe. Počas obhliadok naši domovníci môžu tiež odtrániť zistené závady ihneď ( podmienky sú upravené v ZOVS) a teda vlastník často ani netuší, že na dome nesvietilo svetlo, alebo sa uvolnilo madlo. Spravidla bežné zásahy : 

 • drobné zámočnícke práce ( výmena a oprava zámkov, madiel, kľučiek a iné ),
 • drobné tesárske, murárske a obkladačské práce ( oprava omietok, obkladov a dlažieb, spár, skriniek a iné ),
 • drobné inštalatérske práce ( opravy a výmeny batérií, sifónov, opravy vypínačov, výmeny žiaroviek a svetelných zdrojov a iné ),

urobí aj u Vás doma. Platíte len minimálnu sadzbu, prípadný spotrebovaný materiál, aj ten si však vieme zabezpečiť za VOC.

Služba je bližšie špecifikovaná v zmluve o výkone správy pre každý objekt, ktorý spravujeme. Presné podmienky sú dôvernou informáciou z dôvodu corporátnej súťaže, preto Vám ich radi osobne odprezentujeme.