Teplo

Najosvedčenejšia postupnosť overená praxou

Z hľadiska želaného konečného efektu, ktorým je okrem iného aj finančná úspora musíme zabezpečiť všetky úkony od možnosti ovplyvňovať odber až po prípadné samozásobenie. Jednotlivé kroky teda sú nasledovné.

  1. Rozhodnutie o odbere tepla. Je potrebné si uvedomiť, či chcete ďalej odoberať teplo z centrálneho zdroja, alebo pôjdete cestou vlastnej kotolne.
  2. Zriadenie samostatného merania na päte objektu. Spravidla to na svoje náklady vykoná výrobca tepla. Solidárne rozpočítavanie strát viacerých domov na jednom merači je hrobom ušetrených prostriedkov. Bez tohto úkonu všetko šetrenie tepla sú vyhodené prostriedky. Ak budete mať vlastnú kotolňu, bude to nepotrebný úkon.
  3. Hydraulické vyváženie vykurovacej sústavy. Zabezpečí rovnomernú dodávku tepla k odberným miestam, množstvo odberu si potom určí sám vlastník a odmeria v mieste spotreby.
  4. Zriadenie vlastnej kotolne. Ak ste si vybrali túto možnosť v bode 1.

Bez týchto úkonov je zateplenie objektu absolútne nezmyselné z hľadiska šetrenia teplom. Prejaví sa len jeho stabilizačná úloha pri predĺžení životnosti domu.