Personálne kontakty

Narodený: 16.10.1971 v Bratislave 

Vzdelanie:

 • SPŠCH v Bratislave
 • VŠD Fakulta Práva Janka Jesenského
 • PVŠP doktorát z práva

Iné: 

 • lektor špeciálnych profesií
 • odborný pracovník PZ A TZ
 • certifikát Hubbard College of Administration
 • akreditácia správcu bytových domov

Záujmy: literatúra faktu, záhradníctvo, turistika

Obľúbený výrok: Ak vieš robiť, nemusíš sa za to hanbiť... 

Životné krédo: Pacta sunt servanda.

 
 

Riaditeľka ekonomického úseku

Monika Šalgová  
monika.salgova@contesta.sk

Na riaditeľku ekonomického úseku sa obracajte v prípade

 • dotazov na zamestnancov spoločnosti
 • mzdovej agendy dohodárov Vášho domu
 • dotazov na jednotlivých pracovníkov ekonomického úseku

Úsek ekonomiky domov

Klientský servis zabezpečujú 

Eva Horáková 

Kristína Štorová

klientske@contesta.sk
+421 948 724 560
+421 948 724 561

Odpočty osobomesiacov, meračov a ich poruchy
odpocty@contesta.sk

Reklamácie vyúčtovaní a záloh vrátane úhrad
reklamacie@contesta.sk

Ekonomický úsek zabezpečujú

Mgr. Miroslava Kaliská 

Mgr. Natália Matulová  

Ing. Iveta Grofíková 

Nikola Brezovská
 

Na úsek ekonomiky domov sa obracajte cez klientský servis v prípade

 • spôsob rozúčtovania
 • správnosť a rozsah vyúčtovania
 • ekonomiku SVB
 • nahlásenie osobomesiacov a meračov
 • zmena zálohového predpisu
 • dohľadanie platieb
 • žiadosť o preplatok a splatenie nedoplatku
 • upomienky a pohľadávky
 • splátkové kalendáre
 • súdne vymáhanie
 • bežné potvrdenia a vyhlásenia

Manažéri správy nehnuteľností

Mgr. Mário Trudman - manažér správy

mario.trudman@contesta.sk
+421 901 724 554

Šimon Pevala - manažér správy
simon.pevala@contesta.sk
+421 901 724 555

Ing. Anton Straka - manažér správy

anton.straka@contesta.sk
+421 901 724 557

Daniel Serbin - manažér správy

daniel.serbin@contesta.sk
+421 901 724 560

Ing. Vladimír Petrus - manažér správy

vladimir.petrus@contesta.sk
+421 901 724 556

Na úsek správy nehnuteľností sa obracajte podľa objektu v prípade

 • technických požiadaviek
 • porúch a závad
 • ak si neviete rady s čímkoľvek

Na úsek podporných činností sa obracajte výhradne cez manažérov správy