ARCHÍV VÝBEROVÝCH KONANÍ

Obnova Novoveská


Predmet: Obnova bytového domu Novoveská
Objekt: Novoveská - Kalištná
Termín: 15.09.2017

Predmet: Komplexná obnova bytového domu
Objekt: Novoveská - Kalištná v Bratislave
Termín: 15.9.2017
Popis: Príprava komplexnej obnovy v rozsahu 3 kategórií s financovaním cez ŠFRB, Bližšie informácie na vyžiadanie.

Kontaktná osoba :

Šimon Pevala
0901724555
simon.pevala@contesta.sk

Diskusia k článku