ARCHÍV VÝBEROVÝCH KONANÍ

Obnova Blumentálska


Predmet: Obnova bytového domu Blumentálska 4 - Májkova 1
Objekt: Blumentálska 4 - Májkova 1
Termín: 31.10.2017

Predmet: Komplexná obnova bytového domu
Objekt: Blumentálska 4 - Májkova 1 v Bratislave
Termín: 31.10.2017
Popis: Príprava komplexnej obnovy podľa podmienok KPÚ v rozsahu 3 kategórií s financovaním cez ŠFRB, Bližšie informácie na vyžiadanie.

Kontaktná osoba :

Pavol Šuster
0901724556
pavol.suster@contesta.sk

Diskusia k článku